Bokningsvillkor

Bokningsvillkor

Betalningsvillkor

Vi emotser en delbetalning på 10% av totalvärdet av det bokade arrangemanget för att bekräfta bokningen. Detta är vår reservationsavgift och återbetalas ej vid eventuell avbokning. 

Resterande belopp emotses 60 dagar före ankomst. Vid bokning med kortare tillträde än 60 dagar sker betalning omgående för att bekräfta bokning. Eventuella överskjutande kostnader regleras på avresedagen.

Avbokningsregler

Vid avbokning senare än 30 dagar före arrangemangets första dag fakturerar vi fullt bokat belopp. Vid avbokning mellan 30 och 60 dagar före arrangemangets första dag behåller vi 75% av bokat värde. Samtliga fakturor har 20 dagars betalningsfrist.

Vid bokning av Privatkock i samband med bokning hos oss gäller avbokningsregeln fri avbokning upp till 14 dagar innan datum för tänkt genomförande, därefter faktureras fullt belopp för kockens timmar samt råvaror till beställare. 

Skada/slitage
Hyrestagaren är ersättningsskyldig för eventuella skador som uppstår i Villan.

Städning
Städning av alla ytskikt ingår i alla våra priser.

Vid långtidsboende städas Villan en gång i veckan. Vi förbehåller oss rätten att ta ut städavgift vid onormal nedsmutsning.
Återställ eventuellt flyttade möbler, mattor och utrustning till dess ursprungliga plats. Ta med samtliga avfall som ska sorteras, tex pant, glas och metall. Använd Villans behållare för kompost och brännbara hushållsavfall. Diska använt porslin, det finns diskmaskin. Plocka upp eventuellt slängda fimpar i trädgården.
Töm kylen på medhavda färskvaror samt töm vattenbehållare i baren.

Om så önskas kan diskning, återställning av möbler samt sopor inkluderas mot en timkostnad på 350 kr/tim.

Övrigt

Minimiålder för bokningsansvariga är 25 år.

Vi vill påminna om att det är djur- & rökfritt i hela Villan och att en kostnad på 5000 kr kommer att debiteras om detta inte efterlevs.

Intill Villa Holmsundsallén finns 7 parkeringsplatser varav platsen i carport finns laddare på El-bil (Tesla). Det går bra att parkera längst med gatorna intill Villan, följ skyltar gällande ev. datumparkering.

Eventuella allergier/specialkost inför bokning av måltidspaket meddelas senast till oss 1 vecka innan bokning. Gärna tidigare.

Varmt välkomna.